Siedzimy razem przy ognisku gwiazdy spadaj? nam na g?ow?... /SDM "Przy ognisku nad Szczawnikiem"
Szczawnik i Muszyna - nad Popradem
Szczawnik
ju? od 25 z?/noc
Okolica oferuje szereg atrakcji, ktre umil? Pa?stwu sp?dzony tu czas.
Ponadto zach?camy do aktywnego wypoczynku. Zapraszamy!
Trasy rowerowe w Szczawniku - Dwie Doliny
Rezerwacja
tel. (18) 471 48 34
Ju? teraz mo?esz zarezerwowa? pokj dzwoni?c pod wy?ej wskazany numer. Rezerwacje przyjmujemy 24h na dob?.
Sprawd? te? koniecznie nasz cennik.
Pokoje Szczawnik - nocleg u Izworskich
Pokoje
wysoki standard
Oferujemy wysokiej klasy pokoje, gdzie mi?o sp?dz? Pa?stwo czas zim?
i latem.
Wysoki standard zadowoli ka?dego.
Nie wierzysz? Sprawd?.
Zapraszamy do Szczawnika na rowery
Atrakcje
liczne trasy rowerowe
Chcesz aktywnie sp?dzi? czas?
W okolicy jest szereg tras o r?nym poziomie trudno?ci.
Wystarczy wsi??? na rower i jazda!
Ikona Wi-Fi

Dojazd na stoki narciarskie

W związku z przerwą w funkcjonowaniu wyciągu narciarskiego Dwie Doliny od strony Szczawnika w sezonie narciarskim 2018/19, pragniemy poinformować, iż uruchomione zostały DARMOWE połączenia busami na wyciągi do Krynicy-Zdroju oraz Tylicza.
Szczawnik - nasza okolica

Szczawnik to po?o?ona niedaleko Muszyny miejscowo??.Znajduje si? w Beskidzie S?deckim, u stp Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) i Kotylniczego Wierchu (1033 m n.p.m.). Nazwa wywodzi si? od ?rde? wody mineralnej, kwa?nych szczaw.

W?rd lokalnych zabytkw s? drewniana cerkiew pod wezwaniem ?w. Dymitra z XVIII wieku nale??ca do parafii Z?ockie oraz drewniane spichlerzyki zr?bowe.

Na wschd prowadzi turystyczny szlak zielony ze Z?ockiego na Jaworzyn? (1114 m n.p.m.), a od wsi na p?noc ??ty przez Pust? Wielk? do ?egiestowa.

Atutem miejscowo?ci s? te? dogodne po??czenia komunikacyjne. Szczawnik odleg?y jest od Muszyny o 5 km. Od per?y uzdrowisk polskich Krynicy dzieli go 15 km. Z obydwoma miejscowo?ciami ??czy go sta?e po??czenie autobusowe komunikacja uzdrowiskowa (linia nr 3) i prywatna linia autobusowa (kursy autobusu mniej wi?cej co 50 minut).

Do Nowego S?cza jest 50 km (przez Krynic?). Wioska posiada dogodny dojazd do przej?? granicznych na S?owacj? przez Muszyn? do Leluchowa oraz przez prze??cz Tylick? (np. w kierunku Bardejova).

 
szczawnik zima

Szczawnik zim? to przede wszystkim raj dla narciarzy. Jednak nasze kwatery stanowi? idealn? baz? wypadow? na pozosta?e, jak?e liczne, okoliczne wyci?gi (najbli?szy 300m od kwater). St?d blisko do Krynicy-Zdrj czy Rytra. Pokusi? si? mo?na tez o wyjazd na stoki S?owacji.

Dwie Doliny to po??czony system wyci?gw Wierchomla i Muszyna-Szczawnik. Dzi?ki po??czeniu wyci?gw na szczycie gry mo?na swobodnie zje?d?a? w obie strony. W przysz?o?ci planowane jest rozbudowanie infrastruktury.

Kliknij tutaj aby sprawdzi? warunki na stoku »»»

Ponadto istnieje mo?liwo?? zorganizowania kuligu lub ogniska przez gospodarzy.

 
szczawnik lato

Latem warto wybra? si? w gry na piesze wyprawy. Zielony i ??ty szlak przebiegaj?ce w pobli?u stanowi? idealny pocz?tek wyprawy na wi?ksze szczyty, nawet na Jaworzyn? Krynick? lub w kierunku ?abowskiej Hali.

szlaki

Nieca?e 2km od naszych kwater znajduje si? o?rodek nauki jazdy konnej. Warto posi??? tak? umiej?tno??. I niewa?ne czy jeste? pocz?tkuj?cym czy ju? do?wiadczonym je?d?cem, obcowanie ze zwierz?tami zawsze jest frajd?.

jazda konna szczawnik

Dla aktywnych s? grskie trasy rowerowe, a w kierunku Wierchomli tak?e profesjonalne trasy zjazdowe. Ponadto jest te? szlak rowerowy dolin? Popradu.

roweryBarani Szlak to przedsi?wzi?cie maj?ce na celu popularyzowanie wiadomo?ci na temat gospodarstw owczarskich. Dok?adniej o projekcie mo?na poczyta? na stronie www.baraniszlak.pl. Szlak ten przebiega te? przez po?o?on? stosunkowo niedaleko Bacwk? nad Wierchoml?. Dla osb lubi?cych grskie wyprawy b?dzie to bardzo ciekawe, zapewne dla wi?kszo?ci nowe, do?wiadczenie.

 


© 2009 Halina i W?adys?aw IZWORSCY - agroturystyka Szczawnik
Designed by projektowanie stron www